Stimulering av ägglossning

Har kvinnan glesa eller uteblivna ägglossningar så kan ägglossning stimuleras genom tablettbehandling eller hormoninjektioner. På så vis finns det goda chanser för paret att på ”egen hand” uppnå sin efterlängtade graviditet. Stimuleringarna kan upprepas flera gånger för att öka chansen att bli gravid. Om graviditet trots allt uteblir är IVF ett möjligt nästa steg.